Boliger i Norge

5 603 337 boliger i Norge

Med mål om å ha en komplett global land registret, har vi allerede kommet langt i Norge.

Gratis

Alle data er offentlig og kan brukes gratis både privat og kommersielt. Åpent informasjonsinfrastruktur i samfunnet favoriserer utvikling.

Crowdsourcing

Fordi datamaskinen er offentlig og åpen, gir vi mulighet for å la alle til å sende inn forslag til endring for å holde registeret oppdatert.